GLASNIK

Svake godine izlazi časopis Hrvatsko-austrijskog društva Rijeka, "Glasnik" odnosno

"Kurier". 

"Glasnik" već 20 godina informira javnost o radu HAD Rijeka, ali i ostalih Hrvatsko-austrijskih

društava na području Republike Hrvatske,  i to na području obrazovanja, kulture, gospodarstva i

drugih aspekata društvenog života.